• English
 • български
 • Nederlands
 • Portuguese
 • España
 • Italy
 • Česky


OVER ONS

Het consortium bestaat uit 7 organisaties uit 6 Europese landen (CZ, CZ, NL, BG, ES, IT en PT). Alle projectpartners hebben ervaring met EU-projecten, het runnen en beheren van kleine bedrijven en innoveren op het gebied van MBO-technologie.


Opening of the project in Kromeriz - Czech Republic Third project meeting in Porto Second meeting in Sofia The fourth meeting in Milan. The final meeting and conference in Granada
 • Euroface Consulting s.r.o. (Tsjechië) is een advies- en opleidingscentrum, die de banden tussen de onderwijs- en productiesectoren bevordert, regionaal en met een aantal internationale contacten. De belangrijkste sterkstee punten zijn de vaardigheden op het gebied van het zogenaamde “people management” en het gebruik van ICT, die inclusie en gelijkheid ondersteunen, met name door “Open Source-applicaties” op het internet. Euroface zet zich in om de barrières voor toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt te verlagen. Dit door de kosten voor opleiding en kwalificaties te verminderen en als agent voor innovatieoverdracht op te treden en heeft uitgebreide ervaring met EU-projecten.

 • PrimMat (Tsjechië) is een vakschool met de specialisaties, die het gehele gebied van de informatica beslaan. PrimMat-leerkrachten werden getraind en geaccrediteerd voor het beoordelen van studenten op basis van het vergelijken van vorderingen gedefinieerd in relatie tot het EQF (European Qualification Framwork / Europees Kwalificatie Raamwerk). PrimMat betrekt docenten en studenten bij de projectactiviteiten en kan zodoende makkelijk de ervaring met andere scholen en organisaties in Tsjechië te delen.

 • AGIFODENT ASSOCIATION (Spanje) is een non-profitorganisatie die eind 2002 in Granada is opgericht met als doel alle gebruikers en instellingen op het gebied van Europese onderwijsprogramma's te informeren, op te leiden, te betrekken en voor te lichten. Gedurende bijna een decennium heeft de organisatie haar doelstellingen behaald op het gebied van sociale en educatieve behoeften, waarbij de doelstellingen zijn gedefinieerd in de volgende activiteiten: cultuur, onderwijs, pluralisme, rechten, milieu, mobiliteit en sociale problematiek.

 • PRO WORK (Nederland) Stichting Kenniscentrum PRO WORK bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (significante) afstand tot de arbeidsmarkt, geschoolde werknemers en anderen, die behoefte hebben aan coaching, training en counseling in een breed scala van sectoren en onderwerpen, zowel nationaal en internationaal. PRO WORK opereert in sectoren zoals ICT, duurzaamheid, milieu, economie, gezondheidszorg en technologie in verband met sociale werkvoorziening, ondernemerschap, talentontwikkeling van jongeren, werkloosheid en generatiekloven. De projecten waaraan PRO WORK deelneemt variëren van nationaal tot internationaal niveau en verschillen in een groot aantal deelnemende partijen, soorten partners, structuur, samenwerking, onderwerp en doel. Uiteindelijk richten alle projecten zich op de zogenaamde 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen', omdat ze gemeen hebben dat ze de kwaliteit van de leefbaarheid op veel gebieden verbeteren.

 • DLEARN (Italië) Het European Digital Learning Network - DLEARN - is een vereniging zonder winstoogmerk gevestigd in Italië, Milaan. Het beoogt uitdagingen te omarmen, die de digitale transformatie in onder andere het onderwijs. Het netwerk is ontstaan uit een initiatief van 25 verschillende organisaties uit heel Europa, actief op het gebied van onderwijs en digitaal leren op verschillende niveaus. DLEARN en zijn leden nemen deel aan veel transnationale initiatieven om digitaal leren en het inzetten van digitale vaardigheden zowel op Europees als lokaal niveau te stimuleren. DLEARN werkt voornamelijk via werkgroepen, die constant het laatste nieuws met betrekking tot het digitaal leren volgen, analyseren en promoten.

 • SPI-SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO (Portugal) is een adviesbureau, opgericht in 1997, als een actief centrum van nationale en internationale netwerken verbonden met de innovatiesector. Dit alles met als missie projecten te beheren, die innovatie bevorderen en internationale kansen stimuleren. Bij het vervullen van haar missie heeft SPI competenties gecreëerd op verschillende gebieden, waaronder: ontwikkeling van strategieën en beleidsdialoog, verspreiding, beoordeling van opleidings- en trainingsbehoeften, en programma- en projectevaluatie via haar vaste medewerkers in Portugal, Spanje, Brussel, China en de Verenigde Staten. Bovendien is SPI lid van het “European Business & Innovation Center Network” en hebben ze een breed netwerk van contacten met verschillende innovatieactoren in Europa en daarbuiten.

 • The National Training Centre (NTC) (Bulgarije) is een particulier bedrijf voor training en training innovaties in Sofia, Bulgarije. NTC is opgericht in 1999. In 2004 kreeg NTC een licentie van het ministerie van Onderwijs voor haar belangrijkste trainingsactiviteit - het “Adam Smith College of Management” (https://www.adamsmith.bg). NTC startte haar eerste EU-project in 2003 en heeft de competenties op het gebied van strategische kaders, beleid en programma's van de EU inclusief op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding gestaag uitgebreid. Denk hierbij aan; competentiegerichte beroepsanalyses, training en evaluatie, curriculumopbouw, “TNA” en aangepaste trainingsprogramma's, kwaliteit van onderwijs en opleiding, bedrijfsmodellering en bedrijfssimulaties.