• English
 • български
 • Nederlands
 • Portuguese
 • España
 • Italy
 • Česky

O NÁS

Konsorcium je složeno ze 7 organizací pocházející z 6 evropských zemí (CZ+CZ, NL, BG, ES, IT a PT). Všichni projektoví partneři mají bohaté zkušenosti s vedením projektů EU, provozováním a řízením malých podniků a inovacemi v oblasti technologie odborného vzdělávání a přípravy.


Opening of the project in Kromeriz - Czech Republic Third project meeting in Porto Second meeting in Sofia The fourth meeting in Milan. The final meeting and conference in Granada
 • Euroface Consulting s.r.o. (Česká republika) je konzultační a vzdělávací centrum podporující regionální a mezinárodní vazby mezi vzdělávací a výrobní sférou. Klíčovými přednostmi jsou dovednosti v řízení lidí a využívání informačních a komunikačních technologií, které podporují začleňování a rovnost, zejména využívání Open Source software a bezplatných internetových zdrojů. Euroface se věnuje odstraňování překážek ve vzdělání a na trh práce prostřednictvím snižování nákladů na školení a kvalifikace a podporuje oblast inovací a transferu technologií. Společnost má rozsáhlé zkušenosti s projekty EU.

 • PrimMat (Česká republika) je konzultační a vzdělávací centrum podporující regionální a mezinárodní vazby mezi vzdělávací a výrobní sférou. Klíčovými přednostmi jsou dovednosti v řízení lidí a využívání informačních a komunikačních technologií, které podporují začleňování a rovnost, zejména využívání Open Source software a bezplatných internetových zdrojů. Euroface se věnuje odstraňování překážek ve vzdělání a na trh práce prostřednictvím snižování nákladů na školení a kvalifikace a podporuje oblast inovací a transferu technologií. Společnost má rozsáhlé zkušenosti s projekty EU.

 • AGIFODENT ASSOCIATION (Španělsko) je nezisková organizace, která vnikla v roce 2002 v Granadě. Cílem organizace je informovat, školit a vzdělávat uživatele a instituce ve věcech týkajících se evropských vzdělávacích programů. Během téměř desetileté cesty naše organizace definovala své cíle z hlediska sociálních a vzdělávacích potřeb, přičemž jádrem aktivit jsou témata: kultura, vzdělávání, pluralismus, práva, životní prostředí, mobilita a sociální problémy.

 • PRO WORK (Nizozemsko) Nadace Knowledge Center PRO WORK podporuje profesní rozvoj rizikových skupin na trhu práce, kvalifikovaných pracovníků a dalších, kteří potřebují koučování, školení a poradenství v celé řadě odvětví a témat, a to na národní i mezinárodní úrovni. PRO WORK působí v oblastech jako je ICT, udržitelnost, životní prostředí, ekonomika, zdravotnictví a technologie spojené s chráněným pracovním místem, podnikání, rozvoj talentů mladých lidí, nezaměstnanost a rozdíly mezi generacemi. Národní i mezinárodní projekty, kterých se PRO WORK účastní, se od sebe velmi liší v počtu zúčastněných stran, druhem organizací, struktury, spolupráce, subjektu a účelu. Nakonec jsou ale všechny projekty zaměřené na takzvanou "společenskou odpovědnost podniků", protože mají společný cíl, a to je zlepšování kvality života v mnoha oblastech.

 • DLEARN (Itálie) Evropská digitální vzdělávací síť – DLEARN – je nezisková asociace se sídlem v Itálii, v Miláně. Klade si za cíl přijmout výzvy spojené s digitální transformací z hlediska nesouladu digitálních dovedností a možností digitálního učení. Síť se zrodila z iniciativy 25 různých organizací z celé Evropy, působících v oblasti vzdělávání a digitálního učení na různých úrovních. DLEARN a její členové se účastní mnoha nadnárodních iniciativ podporujících digitální učení a dovednosti, a to jak na evropské, tak na místní úrovni. Společnost DLEARN působí především prostřednictvím svých pracovních skupin, které neustále monitorují, analyzují a propagují nejnovější zprávy z hlediska digitálního učení a dovedností.

 • SPI-SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO (Portugalsko) je poradenská firma, která vznikla v roce 1997 jako aktivní centrum národních a mezinárodních sítí spojených s inovačním sektorem a jejím úkolem je řídit projekty, které podporují inovace a podporují mezinárodní příležitosti. Při plnění svého poslání, SPI vytvořila kompetence v několika oblastech, mezi které patří: rozvíjení strategií a politického dialogu, diseminace (šíření informací), hodnocení školení a hodnocení programů a projektů prostřednictvím svých stálých pracovníků v Portugalsku, Španělsku, Bruselu, Číně a Spojených státech. Navíc, SPI je přidruženým členem sítě evropských podnikatelských a inovačních center a má širokou síť kontaktů s různými druhy i výzkumu, vývoje a inovací v celé Evropě i mimo ni.

 • The National Training Centre (NTC) ) (Bulharsko) je soukromá společnost zabývající se výcvikem a školením inovací v bulharské Sofii. NTC byla založena v roce 1999 a v roce 2004 získala NTC licenci od Ministerstva školství pro své hlavní tréninkové oddělení – Adam Smith College of Management (https://www.adamsmith.bg). NTC zahájil svůj první EU projekt v roce 2003 a neustále zvyšuje kompetence týmu v oblastech strategických rámců, politik a programů EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy: odborné analýzy na základě kompetencí, školení a hodnocení, budování učebních osnov, TNA a přizpůsobené vzdělávací programy, kvalita vzdělávání a odborné přípravy, obchodní modelování a podnikové simulace, školicí hry, systémy kreditů a transferů, uznávání předchozího vzdělání, ICT v oblasti vzdělávání, podpora podnikatelů a začínajících podniků, ekologické podniky a ekologické hospodářství, sociálního začleňování a zapojení do vzdělávání a odborné přípravy pro osoby se zdravotním postižením, vzdělávání rizikových skupin na trhu práce.